Projectbeschrijving Together4Peace Let's bridge nl

Image projectbeschrijving
In onze Belgische samenleving, gekenmerkt door toenemende multiculturaliteit, willen de jongeren van “Together4Peace” bijdragen tot meer positieve en harmonieuze relaties onder mensen van verschillende achtergronden (taalgemeenschappen, culturen, godsdiensten, generaties). Ze zijn overtuigd dat vrede begint met hoe je de ander tegemoet treedt in het dagdagelijks leven, op school, in je wijk, in familie. Daar ligt juist de uitdaging: omdat we zo verschillend zijn van elkaar is het vaak moeilijk om de stap naar de ander te zetten. Waar mensen samen zijn zonder voor elkaar open te staan, ontstaan er misverstanden, vooroordelen, spanningen, agressie. De jongeren van Together4Peace voelen zich verantwoordelijk om zich actief in te zetten voor meer eensgezindheid in de maatschappij.

Projet Together4peace Let's bridge fr

Image projectbeschrijving
Dans notre société belge de plus en plus multiculturelle, les jeunes du projet Together4Peace (T4P) veulent contribuer à promouvoir des relations plus harmonieuses entre personnes de diverses langues, cultures, religions et générations. Ils sont convaincus que la paix commence en famille, à l'école, dans le quartier, bref, dans la vie quotidienne, par la façon dont on aborde les autres.
Nos grandes différences rendent souvent le premier pas difficile. Un manque d’ouverture ou la peur de l’autre peuvent engendrer malentendus, préjugés, tensions, et agressions. Les jeunes de T4P sentent la responsabilité de s’engager pour plus d'entente dans la société.

Sponsorbrief Let's bridge

Image sponsorbrief
Droomt u ook, net als wij, van een mooie toekomst voor onze jongeren en wilt u ons daarbij helpen?
In een multiculturele samenleving die snel evolueert, willen wij harmonieuze relaties tot stand brengen, om te groeien naar een vreedzame samenleving. Daarbij proberen we ieders talenten, speciaal die van de jongeren, maximaal in te zetten.

Lettre sponsor Let's bridge

Image sponsorbrief
Souhaitez-vous, comme nous, soutenir les jeunes dans leur rêve d’un avenir meilleur et dans leur engagement à le construire ?
Dans une société multiculturelle en évolution rapide, nous voulons tisser des relations harmonieuses en vue de promouvoir la paix dans notre société, mettant en valeur les talents de chacun, en particulier ceux des jeunes.