Projecten/activiteiten

Voor 2012/2013, hebben we de slogan “Let’s bridge” gekozen: bruggen slaan met iedereen, ook met wie anders is dan wijzelf.

Concreet zetten wij ons in om:
1. In ons dagelijks leven de lifestyle4peace in praktijk te brengen (op school, in familie, in jeugdbewegingen en sportclubs…).

2. Samen acties te plannen om in onze steden bruggen te bouwen tussen mensen, met voorrang aan de kansarmen (sportieve, culturele of sociale ontmoetingen). Neem contact met ons op om te weten waar en wanneer.

3. Samen het evenement « Let’s bridge » voor te bereiden, wat plaatsvindt op 20 april 2013 in Brussel. In de voorbereidingsdagen, zullen we de lifestyle4peace uitdiepen, ervaringen uitwisselen en in workshops werken rond dans, muziek, grafische vormgeving, media….
Wat gebeurt er op zaterdag 20 april 2013?

In de voormiddag: het leven zegt meer dan woorden. Daarom bereiden we een sportief evenement voor waarin sport ervoor zal zorgen dat er bruggen worden gebouwd over alle verschillen (taal, leeftijd …) heen.
Er zullen ook workshops zijn zoals dans, percussie en zang.
Parallel zal er een forum gehouden worden voor volwassenen met als thema: vertrouwen in opvoeding, onderwijs en vorming.

In de namiddag: Zaalprogramma met artistieke bijdragen en getuigenissen. Met al onze talenten willen wij laten zien hoe wij dit jaar geprobeerd hebben om met onze lifestyle4peace zoveel mogelijk bruggen te slaan, om meer samenhorigheid in de maatschappij te brengen. We zijn ons ervan bewust dat we niet alles kunnen veranderen. Maar we kunnen wel iets bijdragen, als antwoord op racisme, vooroordelen, agressiviteit, onverschilligheid… Een klein begin kan grote gevolgen hebben. Zowel de jongeren als de volwassen deelnemers aan het forum zijn uitgenodigd voor dit programma om een synergie te creëren tussen generaties.